Žirafa 2008

Žirafa Střed poprvé na jiném místě. Na Orlovskou myslivnu dorazilo celkem 24 účastníků.
A po vlastní Žirafě si skvělé Žirafí děti zorganizovaly skvělou Žirafí After akci, které se zúčastnili frekventanti nejen Žirafy08, ale i 07 a 06! Atmosféru snad přiblíží fotky: